Human and Horse

Relacja pomiędzy człowiekiem, a zwierzęciem bywają niezwykle silne. Konie to bardzo inteligentne zwierzęta. Charakteryzują się indywidualnymi osobowościami, upodobaniami i umiejętnościami. Emilia McShane jest wieloletnią trenerką koni i jeźdźców. Długa praktyka pozwoliła jej na doskonałe poznanie tych zwierząt – zdaje się wiedzieć o nich niemal wszystko. Potrafi z nimi rozmawiać, przewidzieć ich ruchy, zachowania oraz kontrolować reakcje.   W jednej z warszawskich stajni, w której pracuje Emilia trenerzy bardziej niż na sukcesy w ewentualnych zawodach nastawieni są na potrzeby zwierząt, którymi się opiekują. Zdają się pytać koni czego tak naprawdę chcą. Emilia z prawdziwy zaangażowaniem dba o zwierzęta będące pod jej opieką one natomiast w zamian oddają jej swoje uczucia.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW